Fødselsforberedelse

Individuel fødselsforberedelse hjemme i stuen

En fødsel sætter spor langt ind i forældreskabet, og en god fødsel har betydning for både forældre og barn resten af livet. Forskning viser at par, der deltager i fødselsforberedelse i højere grad ankommer til fødestedet i aktiv fødsel, i mindre grad benytter medicinsk smertelindring og generelt mestrer fødslen bedre.

Fødselsforberedelse skræddersyet til dig

Tag kontrol over din fødsel med redskaber som styrker dig til en god fødselsoplevelse og et effektivt fødselsarbejde. Lær at arbejde med din krop, så du har en oplevelse af at kunne være i kroppen i stedet for at føle dig revet med af veerne.

God fødselsforberedelse er med andre ord en investering i din kommende fødsel, men også en investering i forældreskabet, tilknytningen og amningen, så hele familien kommer godt fra start.

Fødselsforberedelse kan se ud på mange måder og vil hos Preggio altid tage udgangspunkt i dine/jeres behov. Vi anbefaler at du booker 2-5 timer ved samme jordemoder, afhængigt af om du er første- eller flergangsfødende og om det er som supplement til anden fødselsforberedelse. Udbyttet bliver størst hvis undervisningen foregår over 1-2 gange.

Selve indholdet planlægger du selv sammen med din jordemoder, så I kommer rundt om alt det der er vigtigt for dig. Din partner er også meget velkommen til at deltage.

Privat fødselsforberedelse kan indeholde:

  • Vejrtræknings-, afspændings- og visualiseringsteknikker
  • Smertefysiologi og hormonregulering under fødslen
  • Fødselsforløbet: Fødslens start og teknikker til brug derhjemme, modtagelse på fødeafdelingen, fødslens faser, tiden efter fødslen mv.
  • Smertelindringsmuligheder og kroppens naturlige smertelindringssystem
  • Partnerens rolle under fødselsarbejdet
  • Ve- og hvilestillinger
  • Fødestillinger
  • Tilknytning til det nyfødte barn, inklusiv den første amning
  • Andre emner, I ønsker at fokusere på

Du kan få tilskud til privat jordemoder, hvis du er medlem af sygeforsikringen "danmark".

BOOK

Spørgsmål og svar om fødselsforberedelse

Hvornår skal jeg bestille fødselsforberedelse?

Fødselsforberedelse kan bestilles gennem hele din graviditet. Helt fra at du konstaterer din graviditet indtil lige før fødslen.

Hvor mange timers fødselsforberedelse skal jeg bestille per gang?

Det er meget individuelt og afhænger meget af hvad din fødselsforberedelse skal indeholde. Hvis du har én specifik ting, du gerne vil igennem, kan en enkelt time være nok. Har du flere og større emner, kan flere timer per gang være gavnligt. Vi tilbyder et fødselsforberedelse-forløb på sammenlagt både 5 og 10 timer. Læs mere her: https://www.preggio.dk/pakker/

Hvor ofte skal jeg bestille fødselsforberedelse?

Vi anbefaler, at du booker 2-5 timer ved samme jordemoder og at timerne foregår over et par gange eller tre, så udbyttet bliver optimalt. Vi tilbyder et fødselsforberedelse-forløb på sammenlagt både 5 og 10 timer. Læs mere her: https://www.preggio.dk/pakker/

price icon

Med Sygeforsikringen "danmark": 486,50 kr.

sygeforsikring danmark logo